Saddam biedt Derde wereld gratis olie aan

NICOSIA, 11 sept. De Iraakse president, Saddam Hussein, heeft gisteren de Derde wereld gratis olie aangeboden om naar zijn zeggen de solidariteit van zijn land met de arme staten van de wereld te tonen.

Diplomaten interpreteerden het aanbod van Saddam als een poging om de internationale gemeenschap te verdelen en het handelsembargo van de Verenigde Naties tegen Irak te ondermijnen.

In een verklaring beschuldigde de Iraakse leider het Westen ervan 'vuile winsten' te maken dank zij de Golf-crisis. Volgens hem is het Iraakse aanbod niet in strijd met de sancties van de Verenigde Naties omdat Bagdad de olie gratis verstrekt. Wel waarschuwde hij dat de Derde-wereldlanden de olie zelf uit Irak zouden moeten ophalen. 'Wij zijn broeders en we delen het zelfde lot. Daarom verklaren we ons bereid om die landen die daaraan behoefte hebben gratis olie te leveren', stelde Saddam. Voor veel Derde-wereldlanden betekent de recente stijging van de olieprijs een gevoelige klap.

In Washington stelde de woordvoerder van het Witte Huis, Marlin Fitzwater, dat het aanbod van Irak en de Iraakse toenadering tot Iran aantonen dat het land wanhopig begint te worden. Volgens hem had het gebaar van Irak verder geen enkele betekenis. Fitzwater betwistte dat het aannemen door Derde-wereldlanden van gratis olie uit Irak niet in strijd zou zijn met de bepalingen van het embargo van de VN. 'De sancties hebben betrekking op alle goederen. De kosten zijn daarbij geen factor', stelde hij.

Op een grote VN-conferentie van ontwikkelingslanden in Parijs werd het aanbod van Saddam sceptisch ontvangen. 'Hoe kom je daar? De Amerikanen zitten daar. Hoe breng je die olie door een blokkade', zo vroeg Thomas Chery, een afgevaardigde van Haiti, zich af. Een functionaris uit Botswana, F. G. Mogae, zei dat het aanbod van Saddam niet serieus is en wees het van de hand als propaganda. 'Wist Saddam niet eerder dat we olie nodig hebben? Als hij de ontwikkelingslanden wilde helpen had hij (Koeweit) om te beginnen niet moeten aanvallen', stelde hij.

Wel hebben Cuba en Roemenie naar verluidt een overeenkomst met Irak gesloten over de levering van olie. Volgens een rapport van het Amerikaanse ministerie van buitenlandse zaken proberen tal van bedrijven in de wereld het embargo tegen Irak te ontduiken. Sommmige Oosteuropese landen zouden ook proberen om hun wapenleveranties aan Irak voort te zetten. (Reuter, AP, AFP)