Rood Testhouse

Rood Testhouse (dienstverlening in de micro-elektronica) heeft een goed eerste halfjaar achter de rug en verwacht over het hele jaar nog steeds een nettowinst van ten minste fl.2 miljoen tegen fl.1,6 miljoen (f. 1,03 per aandeel) over 1989. In de eerste helft van dit jaar bedroeg de nettowinst fl.483.000 (f. 0,26 per aandeel), 30,5 procent meer dan de fl.370.000 (f. 0,24 per aandeel) over dezelfde periode van verleden jaar. Het aantal uitstaande aandelen steeg met ruim 20 procent als gevolg van de overneming van de Engelse ondernening MTL in 1989, de gedeeltelijke omzetting van de achtergestelde lening en het keuzedividend over 1989. De omzet verbeterde met 59 procent van fl.14,1 miljoen tot fl.22,4 miljoen en het bedrijfsresultaat met 72 procent van fl.878.000 tot fl.1,5 miljoen.