Personalia

De jury van de Nederlandse Filmdagen, die van 20 tot en met 26 september in Utrecht worden gehouden, staat dit jaar onder leiding van Wim Verstappen. In de jury zitten verder Hans de Wolf, Chiem van Houweninge, Ab van Ieperen, Kitty Courbois, Marleen Gorris en Jasperina de Jong.