Personalia

De Stichting Amsterdams Fonds voor de Kunst heeft de Mimografieprijs 1990 (10.000 gulden) toegekend aan Dik Boutkan, Marien Jongewaard en Rob de Graaf voor hun produktie Pygmalion. Nicole Balm ontvangt de aanmoedigingsprijs mimografie (5000 gulden) voor de produkties Behandel de dieren met zachtheid, Ottone, ottone en De wereldverbeteraar.