Opnieuw Duits overleg over archieven Stasi

BERLIJN, 11 sept. In Berlijn heeft vandaag nieuw Duits-Duits overleg plaats over de toekomst van de archieven van de Stasi, de voormalige geheime dienst van de DDR. DDR-staatssecretaris Gunter Krause hoopt van de Westduitse minister van binnenlandse zaken Schauble gedaan te krijgen dat in een officiele briefwisseling het aanvankelijk in het Verenigingsverdrag vastgelegde voornemen ongedaan wordt gemaakt de archieven onder verantwoordelijkheid van de Bondsregering in Koblenz op te slaan. Dit plan is in strijd met eerdere besluiten van het Oostduitse parlement. In Berlijn houden 25 mensen inmiddels nog steeds een ruimte naast het centraal archief van de Stasi bezet. Zij eisen onder andere dat elke DDR-burger zijn eigen dossier bij de Stasi mag inzien.

Het DDR-ministerie van binnenlandse zaken heeft gisteren geruchten ontkend dat minister Diestel een voormalige majoor van de Stasi is geweest. De geruchten zijn een bijprodukt op de aanhoudende kritiek op de wijze waarop Diestel voormalige officieren van de begin dit jaar ontbonden Stasi inzet bij de ministeriele arbeid. Bij voorbaat is enig rumoer ontstaan over het Westduitse televisieprogramma Kontrast dat vanavond van deze Stasi-medewerking enkele al langer in Berlijn bekende, krasse staaltjes ten beste zal geven. De chef de bureau van de ambtelijke commissie voor de ontbinding van de Stasi, Dieter Stein, is bijvoorbeeld zelf een voormalige officier van de Stasi. Hetzelfde geldt voor de contactman tussen het ministerie en de Centrale recherche van de DDR. In totaal zijn ongeveer zestig Stasi-officieren op leidende posten op het ministerie van binnenlandse zaken werkzaam.