Niet betalen van boete na zwart rijden loont 'moeite'

DEN HAAG, 11 sept. Het loont de 'moeite' om de boete van 100 gulden voor zwart rijden in het openbaar vervoer niet te betalen. Officieren van justitie rekenen voor dit vergrijp namelijk maar 65 gulden, zo heeft de praktijk inmiddels uitgewezen.

Het is een situatie die zowel op het ministerie van verkeer en waterstaat als op het departement van justitie als weinig bevredigend wordt ervaren, maar die nochtans nog wel enige tijd zal voortduren. Een woordvoerster van minister Maij-Weggen (verkeer) liet vanochtend weten dat de bewindsvrouw niet van plan is de per 1 augustus van 25 naar 100 gulden verhoogde boete nu al weer te verlagen. En, zo deelde men bij Justitie namens minister Hirsch Ballin mee, voorlopig is een verhoging van het transactiebedrag dat de officier van justitie vraagt, niet aan de orde.

Het vaststellen van de boete voor zwartrijden in het openbaar vervoer is een wettelijke bevoegdheid van de minister van verkeer en waterstaat. Het gaat om een administratieve sanctie. De zwartrijder krijgt pas met justitie te maken als hij achtereenvolgens in de tram (of bus, of metro) de boete niet direct heeft betaald en de acceptgiro die het vervoerbedrijf later kan sturen, negeert.

Dat het handiger en uit oogpunt van rechtsgelijkheid ook verstandiger zou zijn als boete en schikking ten minste gelijk aan elkaar waren, wordt door de betrokken ministeries wel erkend. Over de communicatie die vooraf tussen deze twee departementen hierover is geweest, lopen de lezingen uiteen. Bij Verkeer en Waterstaat weet men 'voor bijna 100 procent zeker' dat over de 100 gulden boete met de minister van justitie is gesproken, zoals Maij-Weggen trouwens had toegezegd. Maar een woordvoerder van Justitie zegt stellig dat er geen overleg over de straf voor zwartrijders is geweest. Maij-Weggen zal nu het gesprek met Justitie (her)openen om het gesignaleerde gat van 35 gulden te dichten, het liefst 'op zeer korte termijn'.

Maar, aldus het departement van Hirsch Ballin, op zijn vroegst in de loop van volgend jaar kan er sprake zijn van een hogere justitiele sanctie voor zwartrijders. Dan wordt het nieuwe Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens van kracht en dan is een verhoging van alle verkeersboetes aan de orde, evenals van de overige boetes die een kantonrechter kan opleggen. Om nu, vooruitlopend daarop, voor de straf van Maij een uitzondering te maken, gaat Justitie te ver.