Mutatie in oncogen voorspelt afloop van bijzonderelongkanker

Longkankerpatienten die lijden aan een adenocarcinoom en ook een puntmutatie in hun K-ras-oncogen hebben, overlijden sneller dan patienten met dezelfde longkanker die geen gemuteerd K-ras-oncogen hebben. Deze wrange conclusie werd getrokken na onderzoek onder leiding van dr. S. Rodenhuis van het Nederlands Kankerinstituut (New England Journal of Medicine, 30 aug.). Mocht de vaststelling van de mutatie routine worden de onderzoekers bevelen dat aan omdat patienten niet goed op bestraling en chemotherapie reageren dan komt de arts voor de keuze te staan of de patient het moet weten.

Het is voor het eerst dat een genetische mutatie een voorspeller is voor de afloop van kanker. Deze vroege kennis bestaat wel bij sommige erfelijke ziekten, zoals de ziekte van Huntington, die pas op na het 35-ste levensjaar tot uiting komt, maar al in de foetus kan worden vastgesteld.

Adenocarcinoom van de long is overigens een zeldzame longkanker. Slechts 4% van de longkankerpatienten lijdt eraan. Plaveiselcarcinoom komt het meest voor (55%). Er werden 69 patienten onderzocht waarvan 19 de betreffende puntmutatie hadden. Daarvan overleed 63% binnen de follow-up periode van gemiddeld 36 maanden. Uit de andere groep overleed 32% van de patienten.