Mulder Boskoop

Mulder Boskoop (truckmixers, beton- en bandtransportinstallaties) heeft in de eerste zes maanden van dit jaar een nettowinst geboekt van fl.174.000. In het eerste halfjaar van 1989 was dat nog fl.280.000. Het bedrijfsresultaat bedroeg fl.349.000 tegenover fl.530.000 vorig jaar. Ook de omzet vertoonde ook een dalende lijn en nam af met fl.1,3 miljoen tot fl.10,1 miljoen.

De directie wijt de daling in het resultaat vooral aan de sterke achteruitgang op de Engelse markt en de neergaande ontwikkeling van het pond sterling. De onderneming zal maatregelen nemen om de kosten van de Engelse vestiging terug te dringen. De bedrijfsleiding, die een omzetdaling al had voorzien in het jaarverslag over 1989, verwacht dit jaar met een positief resultaat te kunnen afsluiten.