Meer afkeuringen om psychische redenen

DEN HAAG, 11 sept. Steeds meer werknemers worden om psychische redenen afgekeurd. Tussen 1984 en 1988 steeg hun aantal met 7.000 tot 29.000. Dat is op elke werkdag een werknemer per vier minuten, zo becijferden gisteren de onderzoekers M. A. J. Kompier en F. H. G. Marcelissen bij de presentatie van het 'Handboek Werkstress'. Het handboek is in opdracht van het ministerie van sociale zaken samengesteld door het Nederlands Instituut voor Praeventieve Geneeskunde van TNO. Minister De Vries (sociale zaken) schrijft in het voorwoord dat in het bedrijfsleven in 30 procent van de gevallen psychische redenen de oorzaak zijn van arbeidsongeschiktheid. Bij de overheid lag dat percentage in 1988 zelfs op 45 procent.

Bij het onstaan van werkstress speelt volgens de onderzoekers zowel de zwaarte van het werk als ook de mogelijkheid in de werksituatie zelf zaken te regelen (pauzes nemen, werktempo aanpassen) een rol. Werknemers aan de lopende band lopen daarom een hoog risico. Ook een combinatie van lage werkdruk en weinig regelmogelijkheden, zoals geldt voor sommige operators in de procesindustrie, kan tot stress leiden. In het handboek is een 'stappenplan' opgenomen om stress aan te pakken. Voor een goede analyse zijn vragenlijsten opgenomen. Verder worden suggestie gedaan voor vermindering van de werkdruk en begeleiding van werknemers.

Volgens minister De Vries ontbreekt het in veel bedrijven aan een traditie op het gebied van voorkomen van stress. Hij meent dat de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) hem een instrument verschaft om stress tegen te gaan. Vanaf 1 oktober is stresspreventie een inspanningsverplichting binnen elk bedrijf. Ook schrijft de Arbowet voor dat taken steeds moeten worden afgestemd op leeftijd, geslacht, lichamelijke en geestelijke gesteldheid, kennis en ervaring van de werknemer.