'Leveranties voor Indiers in Koeweit dichterbij door top'

DEN HAAG, 11 sept. India hoopt dat de top Bush-Gorbatsjov de weg heeft geopend voor leveranties van voedsel en medicijnen aan Indiase burgers in Irak en Koeweit. Dat heeft de Indiase minister van buitenlandse zaken, Inder Kumar Gujral, gisteren gezegd in Den Haag, aan het einde van een tweedaags bezoek aan Nederland.

Pogingen van India gestrande Indiers in Koeweit en Irak van voedsel te voorzien zijn tot nu toe gestuit op de blokkade door Westerse schepen. Maar in de slotverklaring van de top in Helsinki staat dat 'de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie erkennen dat de resolutie 661 van de VN-Veiligheidsraad het mogelijk maakt als humanitaire omstandigheden dat noodzakelijk maken, voedsel in Irak en Koeweit in te voeren'.

India heeft samen met Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Thailand, de Filippijnen en Indonesie aan de VN gevraagd de boycot van Irak te versoepelen zodat leveranties aan de Aziatische burgers mogelijk zijn. Volgens de Indiase minister zijn er voldoende garanties dat voedsel de Aziatische vluchtelingen daadwerkelijk bereikt.

India juicht het besluit toe van Pakistan om voedsel naar zijn 130.000 burgers in Irak en Koeweit te sturen. Maar het moet nog maar worden afgewacht of de voedselleveranties ook de grens met Irak mogen passeren, aldus de Indiase minister.

Gujral, die Nederland aandeed op een al langer gepland bezoek, heeft de regering in Den Haag gevraagd de Indiase zaak te bepleiten in de Europese Gemeenschap (EG) en de VN. De minister bezoekt vandaag Italie, thans voorzitter van de Europese Gemeenschap, waar hij de EG zal vragen een fonds op te richten voor 'Indiers die berooid uit de Golf terugkeren'. Voor de Golf-crisis woonden 172.000 Indiers in Koeweit en 10.000 in Irak. Vanuit Jordanie zijn 24.000 van hen per vliegtuig naar India teruggekeerd.

Door de kosten van de evacuatie van zijn burgers, de gestegen olieprijs en het wegvallen van de verdiensten van de Indiers in de Golf, verwacht India een verlies te lijden van 3,5 miljard dollar.