KLM Kleding

EHCO-KLM Kleding heeft in de eerste helft van dit jaar ten opzichte van dezelfde periode van 1989 de nettwinst zien toenemen met 14 procent, van fl.1,9 miljoen tot bijna fl.2,2 miljoen. Ook de winst voor belastingen nam met 14 procent toe van fl.2,9 miljoen naar fl.3,3 miljoen. De belangrijkste oorzaak van de winststijging is volgens het bedrijf de groei van de omzet met 11 procent van fl. 37,4 miljoen naar fl. 41,5 miljoen. De winst per aandeel ging van fl.2,20 naar fl.2,25. Daarbij is rekening gehouden met een stijging van het aantal uitstaande aandelen met 100.000 stuks tot 960.000. Zonder rekening te houden met deze uitgifte zou de winst per aandeel in het eerste halfjaar fl.2,51 hebben bedragen. Van de genoemde 100.000 aandelen zijn er 85.500 onderhands geplaatst en 14.500 uitgegeven doordat aandeelhouders hun dividend over 1989 in aandelen opnamen. Met de opbrengst van de onderhands geplaatste aandelen is een deel van de banklening van de Franse VPF-KLM Vetements afgelost.