Japanse bank acht daling grondprijs wenselijk

ROTTERDAM, 11 sept. Van de gouverneur van de Japanse centrale bank Yasushi Mieno mag de grondprijs in Japan met 20 procent dalen, vooropgesteld dat het een geleidelijke daling is. Een snelle daling zou het financiele bestel in Japan ondermijnen, maar het diep gewortelde idee dat grondprijzen in Japan alleen maar kunnen stijgen is achterhaald, zo zei Mieno gisteren op een persconferentie in Tokio.

De sterke stijging in de grondprijs van de afgelopen jaren heeft de Japanse bevolking verdeeld in the 'have's', mensen met grond die zonder enige verdienste enorm rijk zijn geworden, en de 'have nots', mensen die hun droom ooit een eigen huis te bezitten zagen vervliegen door de gestegen grondprijzen. Een vierkante meter grond in Marunouchi, Tokio's zakendistrict, kostte in 1988 891.400 yen (11.000 gulden). Voor grond in een buitenwijk anderhalf uur uit de stad moest 177.000 yen (2100 gulden) per vierkante meter worden neergelegd.

Voor het Japanse bedrijfsleven betekent de stijging van de waarde van hun grond een toename van hun activa, waardoor hun financiele armslag toeneemt. Menige buitenlandse overname is gefinancierd met de ongerealiseerde waardevermeerdering van het onroerend goed van het Japanse hoofdkantoor.

Een eventuele daling in de grondprijs zou het hardst aankomen bij de banken, die de waarde van hun aandelenbezit de afgelopen maanden ook al met veertig procent zagen slinken.

Mieno schetste een toekomst met een geleidelijke daling van de waarde van grond en verminderde afhankelijkheid bij de banken van onroerend goed, maar daar voegde hij meteen aan toe dat dit ideaal niet met monetaire middelen alleen is te bereiken. Een meer samenhangend beleid is vereist, met name wijzigingen in het belastingsysteem.

Een regeringscommissie werkt al aan de voorbereidingen voor zo'n hervorming, maar haar voorstel om de extreem lage belasting op landbouwgrond in de steden op te trekken tot hetzelfde nivo als bedrijfsgrond stuit op weerstand. Het voorstel beoogt het aanbod van grond in de steden te vergroten. Nu zijn er in het centrum van Tokio nog piepkleine veldjes met preien te vinden. De tegensputterende boeren zijn echter een belangrijke kiezersgroep van de regeringspartij LDP. De laatste maanden is er toch weer wat vaart gekomen in de activiteiten van de regeringscommissie omdat Washington de exorbitant hoge grondprijzen in Japan en met name in de grote steden, heeft bestempeld als een strukturele belemmering die het buitenlandse ondernemers moeilijk maakt voet aan de grond te krijgen in Japan.

Japan heeft zich in het zogeheten Overleg over Strukturele Belemmeringen, dat afgelopen jaar met de VS is gevoerd, verplicht mogelijkheden te onderzoeken om de grondprijs omlaag te krijgen.