Investering 600 miljoen in bouw van honderden windmolens

ROTTERDAM, 11 sept. Op windrijke plaatsen langs de kust en het IJsselmeer worden de komende jaren honderden windmolens voor elektriciteitsopwekking geplaatst. Zes stroomdistributiebedrijven hebben gisteren een investeringsplangepresenteerd om het windenergievermogen in Nederland op te voeren van de huidige 50 megawatt tot 250 megawatt in 1995. De zes distributiebedrijven (Noord-Brabant, Zeeland, Zuid-Holland, Rotterdam, Noord-Holland, IJsselmeer, Gelderland en Friesland) richten gezamenlijk de Stichting Windplan op, die de komende jaren 600 miljoen gulden moet investeren in nieuwe windturbines en in overleg met provincies en gemeenten lokaties voor windmolenparken moet regelen. Over een jaar is al een verdubbeling van de windmolencapaciteit te verwachten, tot 100 megawatt. In de Stichting Windplan kunnen ook andere bedrijven deelnemen.

De nieuwe stichting moet een forse stap zetten naar realisering van een totaal opgesteld vermogen aan windenergie in het jaar 2000 van 1.000 megawatt, zoals de regering nastreeft. Als die capaciteit wordt bereikt, leveren windmolens 3 a 4 procent van de Nederlandse elektriciteitsbehoefte.

Binnenkort worden offertes gevraagd voor turbines die in het Nederlandse klimaat goed voldoen, tegen een zo laag mogelijk prijs. Voor de grote orders van zo'n 25 megawatt worden de drie Nederlandse windmolenbedrijven benaderd, waarmee al jarenlang ervaring is opgedaan. Daarbij gaat het om molens met een capaciteit van 300 tot 500 kilowatt.