ICA

ICA Holding (belangen in industrie, financiele dienstverlening en vrije-tijdsbesteding) heeft vorig jaar verlies geleden, is op een negatief eigen vermogen uitgekomen en geeft aandelen uit om de vermogensverhoudingen te saneren.

Het boekjaar 1989 is afgesloten met een verlies van fl.42,4 miljoen na een verlies van fl.1,4 miljoen over 1988. Het eigen vermogen van ICA was eind vorig jaar fl.5 miljoen negatief na verwerking van het verlies en rekening gehouden met kapitaalsverhogingen in 1989 en het afboeken van het tekort aan eigen vermogen als gevolg van de verwerving van Associated London Property Corporation. Eind 1988 was er nog een positief eigen vermogen van fl.12,9 miljoen.

Ter verbetering van de vermogensverhoudingen heeft ICA ondershands 8,67 miljoen nieuwe aandelen uitgegeven en plaatst zij binnenkort nog 1,25 miljoen nieuwe aandelen, eveneens ondershands. In beide gevallen bedraagt de uitgiftekoers fl.12 per aandeel van fl.5 nominaal, zodat er een opbrengst ontstaat van in totaal fl.119 miljoen, na aftrek van kosten fl.116 miljoen. Het eigen vermogen komt volgens ICA aldus boven fl. 100 miljoen uit. Met de opbrengst van de 8,67 miljoen aandelen is een achtergestelde lening met rente voor tezamen fl.104 miljoen terugbetaald. De uitgifte van de 1,25 miljoen aandelen zal worden gebruikt voor omzetting van een converteerbare lening van 4,6 miljoen pond sterling (ruim fl.15 miljoen).