Grafische bond CNV 2 procent meer loon

ROTTERDAM, 11 sept. De Grafische bond CNV eist voor de komende onderhandelingen over collectieve arbeidsvoorwaarden een extra loonsverhoging van twee procent. De bond wil hiermee de opgelopen achterstand ten opzichte van de gemiddelde loonstijging inlopen.

In de grafische industrie werd begin 1989 na acties overeenstemming bereikt over een tweejarige CAO, waarin voor zowel 1989 als 1990 een loonsverhoging van twee procent is opgenomen. Volgens bestuurder J. Bleeker zal de gemiddelde loonstijging over beide jaren uitkomen in de buurt van zes procent. 'Dat betekent dat we in elk geval een achterstand van ongeveer twee procent moeten inlopen.' De CNV-bond gaat ervan uit dat er voor verbetering van de arbeidsvoorwaarden in de grafische sector in totaal ongeveer zes procent aan loonruimte beschikbaar is. Circa 2,5 procent claimt de bond voor prijscompensatie. Na aftrek van twee procent loonverhoging resteert van de ruimte nog ongeveer 1,5 procent voor zaken als arbeidstijdverkorting, arbeidsongeschiktheid, VUT, bovenwettelijke uitkeringen en scholing.

De FNV-bond Druk en Papier is minder uitgesproken over de looneis voor de komende CAO-onderhandelingen. Voorzitter en CAO-coordinator A. M. J. Doeze zegt dat pas tijdens de onderhandelingen een concrete looneis op tafel zal worden gelegd. 'Onze ondergrens is 2,5 procent loon erbij voor het behoud van de koopkracht. De uiteindelijke looneis zal afhangen van hetgeen we uit onze overige verlangens weten te peuren', zegt Doeze.

Deze overige wensen liggen volgens Doeze onder andere op het vlak van de arbeidstijdverkorting, scholing en terugdringing van overwerk. 'De vierdaagse werkweek is voor ons niets nieuws. De gemiddelde werkweek ligt op 36 uur, wat in de praktijk al vaak neerkomt op vier dagen van negen uur. Voor ons is het danook onzin om te streven naar een gemiddelde werkweek van 35 uur, zoals de FNV voor 1993 nastreeft, want dan zouden wij voor dat ene uurtje ontzettend veel organisatorische problemen over ons heenhalen. Daarom zal onze inzet de 32 urige werkweek worden: vier dagen van acht uur. Met een dergelijke stap sorteer je ook het beste werkgelegenheids-effect', zegt Doeze. De termijn waarbinnen de FNV-bond invoering van deze 32-urige werkweek verlangt, laat hij afhangen van het verloop van de onderhandelingen.

Aan de tweejarige CAO die begin 1989 werd afgesloten heeft de FNV-bond op het punt van de scholing 'een stevige kater' overgehouden. 'Overeengekomen was dat de werkgevers 3500 leerlingplaatsen zouden creeren, maar dat zijn er zeker duizend minder geworden. De werkgeversorganisaties zijn hierover evenzeer teleurgesteld. Zij worden door hun individuele leden gewoon in de steek gelaten. In de nieuwe CAO willen over het opleiding van nieuwe werknemers vergelijkbare afspraken maken, maar dan wel met boetes en sancties voor bedrijven die ze niet nakomen', aldus Doeze.

Ook over het terugdringen van overwerk bepleit de FNV-bond 'harde afspraken'.

Uit een peiling onder de leden is gebleken dat de helft regelmatig structureel overwerkt. 'Dat is een ongezonde situatie, die leidt tot veel te hoge aantalllen zieken en arbeidsongeschikten', aldus Doeze, die hier ook een taak voor ondernemingsraden ziet.

Tegen werken op zaterdag en zondag heeft Druk en Papier geen bezwaar, mits de geldende toeslagen (voor zaterdag 100 procent en voor zondag ruim 300 procent) gehandhaafd blijven. De CNV-bond is principieel gekant tegen werken op zondag.