Foto

NAARDEN Bewonderende blikken voor de gerestaureerde vestingwerken in Naarden, die weer zijn opengesteld voor het publiek. De gemeente Naarden ontving gisteren de 'Europa Nostra Award' voor de restauratie, een prijs van de Europese Federatie van instellingen die cultuurmonumenten beschermen. Aan de renovatie van de vestingwerken wordt al 25 jaar gewerkt. Vier bastions, vijf verbindingsmuren, twee stenen dammen en drie 'ravelijnen' eilandjes in de gracht zijn inmiddels in oude luister hersteld. De vestinggracht en havens zijn uitgebaggerd tot de originele diepte van 2,60 meter. De restauratie heeft tot nu toe 20 miljoen gulden gekost. De vestingwerken zijn in de 17e eeuw gebouwd en hebben tot in de jaren twintig van deze eeuw een belangrijke rol gespeeld in het verdedigingssysteem van Nederland. In een van de torens is het Nederlands Vestingmuseum gevestigd (Foto NRC Handelsblad/ Chris de Jongh)