Efficientere sloop auto stimuleert hergebruik

DEN HAAG, 11 sept. Autowrakken kunnen efficienter worden gesloopt, waardoor onderdelen beter geschikt zijn voor hergebruik en de milieubelasting minder wordt. Dit staat in een onderzoeksrapport van de Technische Universiteit Twente, dat is aangeboden aan minister Alders (milieubeheer). Ten behoeve van het onderzoek zijn 50 auto's geheel gesloopt en vrijwel geheel gedemonteerd. Volgens het ministerie leverde dat een 'schat aan nog nooit eerder verzamelde informatie op'.

Het rapport bevat aanbevelingen die behalve met de sloop ook met de fabricage van de auto te maken hebben.

Meer en beter hergebruik van autowrakken is mogelijk door materialen al aan de bron te scheiden, aldus het onderzoek. In praktijk is dat vaak niet goed mogelijk, omdat auto's niet zo worden gebouwd dat ze later eenvoudig te demonteren zijn. Bouten en moeren worden in verschillende soorten en maten gebruikt. Een ander voorbeeld van lastige sloop vormen geplakte ruiten. Het weghalen daarvan duurt tien keer zo lang als ruiten in rubber. Een verplichte handeling als olie aftappen wordt zeer bemoeilijkt door het ontbreken van standaard-doppen en -aftapopeningen. De onderzoekers bevelen verder het seriematig slopen van dezelfde typen aan, waardoor aanzienlijke tijdwinst kan worden geboekt. Ze hebben een methode beproefd waarbij de slooptijd kon worden teruggebracht tot drie uur per auto.

Het rapport heeft voorts geleid tot het inzicht dat een autowrak voor 77 procent uit ijzer bestaat, voor 4 procent uit non-ferro materialen als koper en aluminium en voor 19 procent uit overige materialen, vooral kunststoffen. Door de samenstelling van de auto en de wijze van fabricage is een volledige scheiding in materialen bedrijfseconomisch overigens niet verantwoord, aldus het rapport.

Het ministerie van milieubeheer zal het rapport betrekken bij het beleid voor autowrakken dat wordt ontwikkeld. De autowrakken vormen een 'actiepunt' in het Nationaal Milieubeleidsplan, waaraan overigens al sinds 1980 wordt gewerkt. De bedoeling is dat alleen autosloopbedrijven overblijven die over voorgeschreven milieuvoorzieningen beschikken en op een bedrijfseconomische verantwoorde wijze opereren. Het ministerie verwacht dat van de 2.100 autosloopbedrijven er niet meer dan 500 zullen overblijven. Een andere doelstelling is dat in het jaar 2000 80 procent van elk autowrak wordt hergebruikt. Een projectgroep, waarin het bedrijfsleven en de Stichting Natuur en Milieu zitting hebben, werkt hieraan.