Dienstplicht gaat naar 12 maanden

DEN HAAG, 11 sept. Minister Ter Beek (defensie) heeft besloten de duur van de dienstplicht te verkorten van veertien tot twaalf maanden. De verkorting zal ingaan voor de lichting die 29 oktober van dit jaar onder de wapenen komt.

De bewindsman heeft dit laten weten in een vertrouwelijk gesprek met de militaire belangenorganisaties. Hij zal de maatregel officieel aankondigen bij de presentatie van zijn begroting op Prinsjesdag.

De verkorting wordt bereikt door de opleidingstijd voor de dienstplichtigen terug te brengen van vier tot drie maanden en de parate diensttijd van tien tot negen. De maatregel geldt niet voor de huidige dienstplichtigen zoals de Algemene Vereniging Nederlandse Militairen (AVNM) heeft geeist. In het voorjaar werd besloten het personeelsbestand in de krijgsmacht met ongeveer 20.000 arbeidsplaatsen (15%) terug te brengen. Hoe de eerste drie procent inkrimping wordt bereikt zal in de begroting van volgende week worden vermeld. Ter Beek garandeert daarin dat het verlies van de vierduizend banen in 1991 in elk geval zonder gedwongen ontslagen zal verlopen.

Het eerder bekend gemaakte voornemen van minister Ter Beek om een staatscommissie te laten adviseren over de wenselijkheid en duur van de dinetsplicht is weer ingetrokken. Een woordvoerder van het ministerie van Defensie sloot echter niet uit dat de bewindsman na overleg met de Tweede Kamer later alsnog om een dergelijk advies zal vragen.