De Vries: klimaat in werkruime beter

DEN HAAG, 11 sept. In kantoorgebouwen moeten de ramen open kunnen en het personeel moet de temperatuur zelf kunnen regelen. Deze aanbevelingen doet minister De Vries (sociale zaken) aan architecten en opdrachtgevers.

Aanleiding zijn de resultaten van een onderzoek naar de relatie tussen gezondheidsklachten en klachten over het binnenklimaat in kantoren. De minister vindt verder dat luchtbevochtigings-installaties moeten worden vermeden.

Uit het onderzoek, uitgevoerd door de Landbouwuniversiteit Wageningen in opdracht van het ministerie van sociale zaken, is gebleken dat steeds meer mensen in kantoren klagen. De meest voorkomende fysieke verschijnselen zijn vermoeidheid, hoofdpijn, neus- en keelklachten en, vooral bij dragers van contactlenzen, oogklachten. De meeste klachten over het binnenklimaat betreffen de temperatuur, de droge lucht en de luchtkwaliteit. Ook zijn er klachten over storende geluiden en over de verlichting. Het onderzoek heeft grote verschillen aangetoond tussen de 61 kantoorgebouwen die werden bekeken. In het ene gebouw klaagde 89 procent van het personeel over de temperatuur, in een ander slechts 5,9 procent.

Uit een onderzoek van de Utrechtse hoogleraar psychologie Vroon, uitgevoerd in opdracht van het ministerie van VROM, bleek onlangs eveneens dat klachten van kantoorpersoneel vermoedelijk gedeeltelijk te voorkomen zijn als het via 'natuurlijke ventilatie' en beinvloeding van de temperatuur in staat wordt gesteld zelf het binnenklimaat te regelen. Een andere conclusie van dat onderzoek was dat airconditioning zeer af te raden is.