DDR verkoopt overschotten landbouw aan Sovjet-Unie

BERLIJN, 11 sept. De DDR zal een aanzienlijk deel van haar landbouwoverschotten, ter waarde van 2,5 miljard D-mark, op korte termijn naar de Sovjet-Unie exporteren, zo is gisteren in Berlijn meegedeeld.

Het gaat om ongeveer 500.000 ton vis, 100 miljoen eieren en een miljard sigaretten en andere voedingsmiddelen. De USSR betaalt daarvoor een miljard D-mark, de DDR spendeert aan de export een subsidie van 1,5 miljard D-mark.

In een later stadium hoopt de DDR door de export naar de Sovjet-Unie ook de overschotten aan rund- en varkensvlees alsmede boter op te ruimen.

De overschotten zijn ontstaan na de invoering van de D-mark in de DDR op 1 juli. De landbouwproductie van de DDR, die vroeger op autarkische verzorging was ingsteld, is sindsdien vrijwel onverkoopbaar, omdat de Westduitse levensmiddelenindustrie de verzorging van Oostduitse winkels grotendeels heeft overgenomen. Bovendien bestaat bij de DDR-consument een afkeer van Oostduitse producten.

Ook naar andere Oosteuropese landen zijn inmiddels leveringen voorzien. Zo gaat 50.000 ton rundvlees naar Roemenie. De 1,5 miljard D-mark subsidie is bedoeld als overbrugging tussen de hoge productiekosten in de DDR en de lage prijzen op de wereldmarktprijs. De levering aan de Sovjet-Unie vindt overigens nog steeds plaats op grond van de lopende roebelrekening tussen de DDR en de Sovjet-Unie. Moskou zal in een later stadium betalen, bijvoorbeeld met olie.

    • Raymond van den Boogaard