Damrak afwachtend na tegenvallend Tokio

ROTTERDAM, 11 sept. Tokio leverde vanmorgen flink in. Het Damrak nam een afwachtende houding aan.

AMSTERDAM De Amsterdamse effectenbeurs nam vanmorgen een afwachtende houding aan. De teleurstellende ontwikkeling in Wall Street, waar overigens slechts valse geruchten debet aan waren, en de weer lagere koersen in Tokio noodden nu niet bepaald tot het ondernemen van avonturen. Bovendien waren de prijzen gisteren wel erg hard omhoog gegaan zodat er enige winstneming ontstond. Tegenwicht vormde de vaste dollar. Na een opening op 104,1 herstelde de stemmingsindex zich later tot 104,4, een verlies van een halve punt ten opzichte van het slot van gisteren.

Van de internationale aandelen was Koninklijke Olie tegen het middaguur fl.0,80 lager op fl.146,30 en liet Unilever bijna fl.1 liggen op fl.144,60. Philips verloor drie dubbeltjes op fl.24,90. De financiele waarden lagen iets lager in de markt maar het bleef bij dubbeltjeswerk. In de havensector was Pakhoed gedrukt met een verlies van een rijksdaalder op fl.199,50. Internatio liet fl.1,20 vallen op fl.68,50 en Nedlloyd fl.0,60 op fl.54,90. VOC kon zich op fl.42,40 goed handhaven. Opvallend vast was verder nog het automatiseringsfonds Volmac met een vooruitgang van bijna fl.1 op fl.28,80. De obligatiemarkt was fractioneel lager.

Op de lokale markt viel weinig te beleven. Vast was de stemming voor het bierfonds Grolsch dat met een winst van fl.4 ging strijken op fl.152. Eriks was fl.2,30 in herstel op fl.114,80 en voor Hoek werd fl.6 meer geadviseerd op fl.206. Grasso won fl.2 op fl.98. Anderzijds lag het farmaciefonds ACF slecht in de markt met een achteruitgang van fl.1,50 op fl.33,80. Amsterdam Rubber verloor een kwartje op fl.4,35. Op de optiebeurs was het rustig; er werden 6000 contracten verhandeld. De belangstelling ging voornamelijk uit naar de internationale waarden.

NEW YORK - Bij geringe bedrijvigheid er werden niet meer dan 119,73 miljoen aandelen verhandeld heeft de Newyorkse effectenbeurs gisteren haar prijshoudende stemming niet weten vast te houden. Wall Street sloot met een verliesje van 3,95 punt, gemeten naar het gemiddelde van 30 industriefondsen van Dow Jones, op 2615,60 na omstreeks het middaguur een stijging van 35 punten te hebben getoond.

De aanvankelijk goede stemming vloeide voornamelijk voort uit de vaste stemming op de obligatiemarkt, de gang van zaken op de termijnmarkt voor aandelenindices, de daling van de goudprijs en stijgingen op buitenlandse effectenbeurzen, waarbij de besprekingen van de presidenten Bush en Gorbatsjov van de Verenigde Staten en de Sovjetunie als katalysator werkten.

In de loop van de dag verdwenen die invloeden, want de obligatiemarkt zakte in, de rente steeg dus, en de daling op de oliemarkt sloeg om in een stijging van aanzienlijke omvang. De stemming op de obligatiemarkt werd ondermijnd door de begrotingsbesprekingen in Washington. De regering gaf toe dat overeenstemming tussen regering en volksvertegenwoordiging over de begroting voor 1991 niet ophanden is, ofschoon tijdens het weekeinde in brede kring de opvatting opgeld deed dat gisteren overeenstemming tot stand zou komen.

TOKIO - De effectenbeurs van Tokio is vandaaglager gesloten, waarbij een fors deel van de winst van gisteren van 1118 punten weer moest worden ingeleverd. hewt Nikkei-gemiddelde van 225 fondsen sloot 476,24 punt lager op 24.604,66. De voornaamste oorzaak van de terugval is de zwakke Japanse obligatiemarkt en de hernieuwde zorgen over de rentestand in Japan. Bovendien menen handelaren dat de Nikkei gisteren met een winst van 1118 punten wel wat al te enthousiast reageerde op de Helsinki-top tussen Bush en Gorbatsjov. Ook de ommekeer in de daling van de olieprijzen waardoor de notering per vat weer boven de 31 dollar uitkwam, deed de beurs geen goed.

De omzet vandaag was met ongeveer 400 miljoen aandelen weer matig. Gisteren bedroeg de omzet in Tokio 336 miljoen aandelen. Deze omzetcijfers duiden erop dat de grote institutionele beleggers nog steeds niet terug zijn op de markt in afwachting van verdere ontwikkelingen in het Midden-Oosten. Daardoor is geen sprake van gezonde marktverhoudingen op de effectenbeurs, zo menen handelaren.