Baker: akkoord met Moskou over minder troepen'achterhaald'

BRUSSEL, 11 sept. Het Amerikaans-Russische akkoord over troepenbeperking in Europa is achterhaald door de gebeurtenissen en moet opnieuw worden onderzocht. Dit heeft de Amerikaanse minister van buitenlandse zaken James Baker gisteren in Brussel gezegd.

Washington en Moskou kwamen begin dit jaar in Ottawa overeen dat ze hun troepensterkte tot elk 195.000 man in centraal-Europa zouden terugbrengen. Buiten deze zone zouden de Amerikanen over nog eens maximaal 30.000 man troepen in Europa mogen beschikken. De Sovjet-Unie kwam in juli met de Westduitse regering overeen dat de Sovjet-troepen in de huidige DDR, circa 360.000 man, in een tijdsbestek van vier jaar na de Duitse vereniging volledig zullen worden teruggetrokken, en dat het nieuwe Duitse leger maximaal 370.000 man zal tellen. 'Door deze gebeurtenissen zijn de gemaakte afspraken niet langer geldig', aldus Baker.

Baker noemde geen cijfers voor lagere plafonds maar zei dat de kwestie aan de orde komt in Moskou, waar hij gisteravond is aangekomen voor overleg met zijn ambtgenoot Sjevardnadze. Het Amerikaanse dagblad Washington Post meldde maandag dat de Sovjet-onderhandelaar bij de Weense onderhandelingen over troepenvermindering in Europa (CFE), Oleg Grinevsky, heeft voorgesteld het aantal Amerikaanse troepen in Europa tot 70.000 a 80.000 man te verminderen. De Verenigde Staten hebben thans 305.000 soldaten in Europa gelegerd. (Reuter, UPI)