Auteurs Dansjaarboek trekken bijdragen in

ROTTERDAM, 11 sept. Vrijwel alle medewerkers aan het Dansjaarboek 1990 hebben hun bijdrage teruggetrokken, nadat de uitgever, het Nederlands Instituut voor de Dans (NID), een artikel had geweigerd over Rudi van Dantzig, choreograaf en artistiek leider van Het Nationale Ballet. Het boek bevat hierdoor nog slechts zakelijke gegevens. In een retrospectief over Van Dantzig, getiteld De erfzonde van een aartsengel, concluderen Eva van Schaik en Pieter Kottman dat Van Dantzig er niet in geslaagd is de opvolging van choreograaf Hans van Manen bij Het Nationale Ballet 'naar behoren' te regelen. De auteurs stellen tevens dat Van Dantzig een knieval heeft gemaakt voor de zakelijke leiding, waardoor hij zijn artistieke reputatie de laatste jaren niet heeft kunnen waarmaken. Ook leveren ze forse kritiek op een groot aantal andere beleidsmakers uit de danswereld.

Volgens NID-directeur Bert Janmaat zouden de aan kritiek blootgestelde bestuurders geen gelegenheid tot weerwoord hebben. Bovendien 'hoort een polemisch geschreven verhaal niet thuis in een naslagwerk', zegt Janmaat. Hij suggereert het stuk aan te bieden aan het eveneens door het NID uitgegeven tijdschrift Notes.

De auteurs beschouwen de gang van zaken als 'een vorm van censuur' ; 'de uitgever op de stoel van de redactie is gaan zitten'.

Eva van Schaik: 'De Nederlandse danswereld is gewoon geen kritiek gewend.' Kottman en Van Schaik hebben hun artikel teruggetrokken en de overige auteurs opgeroepen hetzelfde te doen. Elf van de twaalf onder wie Ischa Meijer, Lex Dura en Dirkje Houtman hebben daaraan gevolg gegeven. Van Schaik heeft ontslag genomen als eindredacteur.

Het Dansjaarboek is een naslagwerk over de Nederlandse dans, waarin onder meer gegevens over voorstellingen zijn terug te vinden. Volgens Janmaat zal het boek niet verschijnen op 25 september, zoals gepland, maar minimaal een maand later.