Arabische Liga wil verhuizen naar Egypte

KAIRO, 11 sept. De ministerraad van de Arabische Liga heeft gisteren besloten om vast te houden aan de verhuizing van het hoofdkwartier van de organisatie vanuit Tunis naar Kairo. De twaalf lidstaten die gisteren het overleg bijwoonden keurden het voorstel unaniem goed. Negen leden van de Liga lieten echter verstek gaan.

De twaalf ministers van buitenlandse zaken of hun vertegenwoordigers spraken af dat de verhuizing uiterlijk eind oktober voltooid moet zijn, in elk geval voor de voor november geplande volgende Arabische top. Aanwezig op het overleg in Kairo waren Egypte, Saoedi-Arabie, Koeweit, Qatar, Bahrein, Oman, de Verenigde Arabische Emiraten, Syrie, Libanon, Marokko, Somalie en Djibouti. Het secretariaat van de Arabische Liga was sinds 1979 tijdelijk in Tunis gevestigd nadat Egypte tot ongenoegen van de andere Arabische staten een vredesverdrag met Israel had gesloten. Volgen de statuten van de Liga moet het hoofdkwartier van de organisatie echter in Kairo zijn. In maart van dit jaar, ruim voor de huidige Golf-crisis uitbrak, waren de lidstaten het er al over eens geworden om het kantoor van de Liga naar Kairo terug te brengen. In het bijzonder Irak toonde zich hiervan een warm voorstander.

Na de Iraakse invasie van Koeweit begin vorige maand raakte de Arabische wereld echter ernstig verdeeld. Irak en zijn bondgenoten keerden zich daarop tegen de geplande verhuizing naar Egypte, omdat de regering van president Hosni Mubarak krachtig stelling nam tegen de Iraakse agressie en als een der eersten troepen stuurde naar Saoedi-Arabie. (AFP, Reuter)