Afluisteren telefoons 'goudmijn' voor drugsonderzoekers; Justitie traceert vooraanstaande cocainesmokkelaars in Nederland

DEN HAAG, sept. Het onderzoek van het speciale vanuit Den Haag opererende Copa-politieteam heeft Justitie een ongekende schat aan informatie opgeleverd over de cocainehandel naar Nederland en de mensen die erbij betrokken zijn. 'Vooral de telefoontaps waren een goudmijntje', zegt een van de bij het onderzoek betrokken officieren van justitie uit Den Haag. Het onderzoek werd ingesteld naar aanleiding van de onderschepping van 140 kilo cocaine die uit Paramaribo per schip naar Amsterdam werd vervoerd.

Nog lang niet alle verdachten zijn aangehouden en de voorspelling van het openbaar ministerie dat ' we met de informatie die deze zaak ons heeft opgeleverd nog vele jaren vooruit kunnen', lijkt allerminst overdreven. Al wordt er direct aan toegevoegd dat het nog maar afwachten is in hoeverre de vergaarde inlichtingen tot succesvolle vervolgingen kunnen leiden.

Vooral uit de verslagen van de afgeluisterde telefoongesprekken van een aantal in Nederland wonende verdachten, blijkt dat de politie verscheidene zeer belangrijke cocainesmokkelaars heeft getraceerd.

De verdachten spreken niet alleen over hun contacten met Bouterse en Croes, maar ook over de tunnel die onder de grens tussen Mexico en de Verenigde Staten was aangelegd door smokkelaars. Ze vertellen over lijfwachten van president Bush die het bezoek van de Amerikaanse president aan Colombia voor de Cartagena drugsconferentie begin dit jaar zouden hebben benut om zelf drugs te smokkelen. Er wordt zelfs gewag gemaakt van een mislukt plan van het Medellin-kartel om Bush en zijn Colombiaanse collega Barco tijdens de top om het leven te brengen.

Uit het tijdens huiszoekingen in beslag genomen materiaal, de verhoren van verdachten en de telefoontaps blijkt ook hoe de Antillen en Suriname worden benut om cocaine naar Europa te vervoeren. De partij van 140 kilo behoorde tot een transport van 600 kilo dat via Colombia per vliegtuig werd aangevoerd naar Brazilie. Vanuit de Braziliaanse stad Santarem wordt de cocaine per schoener naar Paramaribo gebracht. In Suriname zitten regelen verscheidene personen het verdere transport, eveneens per boot, naar Nederland.

Uit de verhoren blijkt ook hoe lucratief de cocainehandel is. De Braziliaanse koper van cocaine betaalt 1.600 dollar per kilo. De groothandelsprijs die uiteindelijk in Nederland wordt berekend schommelt op dit moment rond de 70.000 gulden. Curacao ao en Aruba worden door de verdachten vooral gebruikt om, liefin de casino's, op verhaal te komen of om er carnaval te vieren. Hier worden ook zakelijke afspraken gemaakt, want Suriname mag dan wel handig zijn als overslagplaats, veilig is het er volgens hen in het geheel niet. 'In Suriname kun je niemand vertrouwen', verzuchten de Brazilianen en Colombianen in telefoongesprekken.

De Antillen en Aruba zijn vooral de plekken waar het drugsgeld wordt witgewassen. Verscheidene verdachten hebben er een of meer bedrijven. De 41-jarige in Amsterdam aangehouden Braziliaan heeft volgens een medeverdachte een contract gesloten op Curacao voor de bouw van 1.000 geprefabriceerde huizen die in Brazilie worden gemaakt. De man had 93.000 dollar op zak en bij huiszoeking in het Amsterdamse hotel waar hij verbleef, is informatie gevonden over de rekening die hij heeft bij de Algemene Bank Nederland op Curacao. De Braziliaan ontkent elke betrokkenheid bij cocainehandel en zegt dat hij in Nederland was voor het bijwonen van de beurs Eurolatina in Rotterdam over handel met Zuid-Amerika.

De eveneens gearresteerde 33-jarige Antilliaanse verdachte is met een 41-jarige Surinamer, bijgenaamd 'the King', directeur van Colour Box Promotions op Curacao. Zij organiseren bokswedstrijden, onder andere Suriname. De politie zoekt nog naar de Surinamer. Een in november in Rotterdam aangehouden man heeft bekend in opdracht van 'the King' cocaine naar Nederland te smokkelen.

De twee directeuren van Box promotions zijn voor het laatst samen gezien op 28 september vorig jaar, toen ze in het casino Holliday Beach Hotel op Curacao 33.000 dollar wonnen. Op 3 februari van dit jaar is op Curacao opgave gedaan van vermissing van de Surinamer. Naar verluidt is hij vermoord.

De afgeluisterde telefoongesprekken maken ook duidelijk dat de cocainehandelaren over de gehele wereld gebruik maken van een netwerk van bedrijven om als dekmantel te dienen voor cocainehandel. Een afgeluisterde Antilliaan bespreekt met een Colombiaan in Amsterdam door de telefoon de perspectieven die lonken nu het IJzeren gordijn is neergehaald. Ze spreken over het opzetten van textielbedrijven in Oost-Europa die als dekmantel voor cocainehandel zouden kunnen dienen.

De vondst van 140 kilo cocaine werd onder andere mogelijk doordat een in Brazilie aangehouden cocainesmokkelaar tijdens zijn verhoor in Belem informatie gaf over een transport dat via Suriname op weg was naar Nederland. Op 16 juli is een Nederlandse onderzoekscommissie onder leiding van een Amsterdamse rechter-commissaris naar Brazilie afgereisd om de Braziliaan te horen. De man maakte volgens de rechter-commissaris 'een zeer gespannen en angstige indruk', zo staat in het schriftelijk verslag van het bezoek, en was nauwelijks bereid iets te zeggen. In zijn cel had hem een boodschap bereikt dat hij de Nederlandse commissie niets moest vertellen anders zouden hij en zijn familie worden vermoord.

Volgens een welingelichte bron heeft de Haagse politie ook gebruik gemaakt van een informant die betrokken was bij het opzetten van het cocainetransport. De informant, aldus deze bron, verzorgt mogelijk regelmatig cocainetransporten naar Nederland. Het is niet onaannemelijk dat zijn medewerking met de Nederlandse politie erop gericht is 'concurrenten op te ruimen'. Een woordvoerder van het openbaar ministerie bevestigt dat de genoemde man als informant heeft gewerkt. Nadere aanduidingen van zijn identiteit zouden volgens de Amsterdamse officier van justitie mr. L. de Wit tot gevolg hebben dat de informant 'morgen niet meer op aarde rondloopt'. Kritiek over de mogelijk dubieuze rol die de informant speelt, wijst De Wit van de hand. 'Informanten recruteer je nu eenmaal zelden in het milieu van dominees en pastoors', aldus de officier van justitie.

De Amsterdamse advocaat van de aangehouden 41-jarige Braziliaan, mr. A. Moszkowicz, heeft de rechter-commissaris inmiddels gevraagd de informant te mogen horen. Hij wil weten of er sprake is van een ongeoorloofde vorm van uitlokking.