Serviers en islamieten bijna slaags

BELGRADO, 10 sept. In de Servische stad Novi Pazar is de politie gisteren met traangas opgetreden tegen vijfduizend islamieten, die protesteerden tegen een demonstratie van nationalistische Serviers.

Volgens de Joegoslavische televisie werden etnische botsingen in Novi Pazar 'op het nippertje' voorkomen. Er werden drie arrestaties verricht.

Novi Pazar heeft een gemengde bevolking van islamieten en Serviers. De politieke agitatie van de islamitische Partij voor Democratische Actie en de nationalistische Partij van Servische Vernieuwing heeft de tegenstellingen tussen beide bevolkinsgroepen de afgelopen maanden aangescherpt en heeft wederzijds een gevoel van bedreiging geschapen. De islamieten klaagden een maand geleden op een massabetoging dat hun rechten gevaar lopen als gevolg van de inspanningen van de Serviers; die van hun kant verdenken de islamieten openlijk van pogingen, een islamitische republiek uit te roepen. Tijdens de betoging van Serviers, gisteren, zei de leider van de Partij van Servische Vernieuwing, Vuk Draskovic, dat in Joegoslavie 'plaats is voor iedereen die Joegoslavie erkent' maar dat degenen 'die de voorkeur geven aan Turkije de weg naar dat land zal worden gewezen'.

Tijdens de tegendemonstratie van islamieten moest de politie herhaaldelijk met traansgas ingrijpen om de twee groepen uit elkaar te houden. Volgens radio-Belgrado vormde de politie een 'menselijke muur' tussen de islamieten en de Serviers en werden straten en hoeken afgezet om te voorkomen dat de betogers en tegenbetogers slaags raakten. Er zouden vanuit de menigte schoten zijn gelost, die echter geen doel troffen.

In de stad Foca, tachtig kilometer ten zuidoosten van Sarajevo, heeft de politie alle openbare bijeenkomsten verboden nadat het ook hier tot spanningen tussen islamieten en Serviers was gekomen.

De Servische regering heeft zaterdag toegegeven vorige week dinsdag een delegatie van de Internationale Helsinki Federatie te hebben uitgewezen; tot zaterdag werd dat ontkend als een 'verzinsel' dat 'deel uitmaakt van een speciale oorlog tegen Servie'.

Zaterdag heette het dat de IHF-delegatie zich niet als zodanig had geidentificeerd en dat bij onderzoek bleek dat ze 'een grote hoeveelheid medicamenten en propagandamateriaal' bij zich had. (Reuter, AP)