School voor 'officieel' katholiek onderwijs

TILBURG, 10 sept. Een aantal roomskatholieke ouders is uit onvrede met het onderwijs aan reguliere katholieke scholen in Tilburg een nieuwe school voor basis- en voortgezet onderwijs begonnen. De zeventien leerlingen van de nieuwe St. Jozefschool krijgen vanaf vandaag onderwijs 'conform de officiele roomskatholieke leer'. De school wil katholieke ouders ondersteunen bij de opvoeding. Leerlingen zullen na schooltijd en in tussenuren worden begeleid. 's Ochtends wordt de schooldag geopend met gebed en 's middags met gebed afgesloten. Tijdens het godsdienstonderwijs zal veel aandacht zijn voor de liturgie in de katholieke kerk.

Het basisonderwijs op de St. Jozefschool is gratis, de twaalf leerlingen in het voortgezet onderwijs betalen 55 gulden per vak dat zij volgen. De docenten zijn vrijwilligers. De meesten van hen zijn in de VUT, met pensioen of werken elders in deeltijd. De huur van het gebouw en de reiskostenvergoedingen van de leraren worden nu nog bekostigd uit giften. De ouders van de kinderen wordt gevraagd naar vermogen bij te dragen. Interim-directeur H. W. Klostermann van de school vindt dat er veelal weinig terecht komt van het katholicisme op school. Hij wijt dat onder meer aan de leegloop van de kerken. Klostermann waardeert initiatieven zoals die van bisschop Gijsen van Roermond, die vorig jaar voor zijn eigen bisdom een behoudend schoolreglement voor katholieke scholen presenteerde. De ontwikkeling naar meer orthodox katholiek onderwijs gaat de initiatiefnemers van de St. Jozefschool echter te langzaam.

De nieuwe school valt onder het bestuur van een vorige week opgerichte stichting St. Jozef voor Bijzonder Christelijk Onderwijs. De stichting noemt zich niet katholiek omdat de kans op subsidie dan erg klein is, gezien het huidige aantal katholieke scholen. Tilburg telt 43 katholieke basisscholen met in totaal bijna 10.500 leerlingen. Voorts zijn er negentien scholen voor katholiek voortgezet onderwijs met bijna 9.000 leerlingen.