Samenwerking

GRONINGEN, 10 sept. De Rijksuniversiteit Groningen heeft een samenwerkingsovereenkomst getekend met twee universiteiten in Boedapest en een universiteit in Bratislava. Veertig studenten van de drie Oosteuropese universiteiten brengen een bezoek van drie maanden aan de RUG. Daarnaast zullen acht docenten van de Rijksuniversiteit eenzelfde periode werken aan de Hongaarse en Tsjechoslowaakse universiteiten. De samenwerking bestaat onder andere uit uitwisseling van studenten en docenten, het ontwikkelen van samenwerkingsprogramma's en trainingen van docenten. Met de eerste uitwisseling, die door de Rijksuniversiteit wordt gefinancierd, is een bedrag gemoeid van 260.000 gulden.