PvdA: overheid was veel te traag met mestprobleem

DEN HAAG, 10 sept. Een verdere groei van de veestapel is nog altijd niet verhinderd en naast een fosfaatnorm wordt het hoog tijd dat er een stikstofnorm komt. Dat zei vanmorgen het PvdA-Tweede Kamerlid J. Feenstra tijdens de vergadering van de gezamenlijke commissies voor landbouw en milieu. De commissie houdt zich vandaag bezig met de het tot nog toe gevoerde mestbeleid en met de verscherping van de wetgeving met ingang van 1 januari volgend jaar. Voorafgaand aan het debat hield een groepje boeren een demonstratie op het Binnenhof, waarbij de Kamer werd gevraagd erop toe te zien dat de mestwetgeving ook bedrijfseconomisch na te leven is.

Volgens Feenstra moeten zowel het landbouwbedrijfsleven als de overheid al veel langer hebben geweten dat het mestprobleem bijna onbeheersbaar zou worden. Hij verwees onder meer naar de signalen, die hoofd Henkens van het consulentschap voor bodem- en bodembeschermingsvraagstukken al in 1966 gaf dat er zonder maatregelen een enorm mestoverschot zou ontstaan. Ook zou de Algemene Rekenkamer onlangs na een onderzoek hebben vastgesteld dat de overheid veel te traag heeft gereageerd op de signalen.

Woordvoerder J. van Noord van het CDA kon zich in grote lijnen vinden in het tot nog toe gevoerde beleid. Hij vroeg een extra heffing om de gevolgen van de de ammoniakuitstoot door met name de rundveehouderij te financieren. Volgens Van Noord ziet zijn fractie de tweede fase van de mestwetgeving met vertouwen tegenoet gezien de resultaten in de eerste fase, die op 1 januari aanstaande wordt afgesloten.