Oostduits radiostation weer terug na protesten

BERLIJN, 10 sept. Achttien uur slechts hebben de luisteraars van 'Jugendradio DT-64' dit weekeinde hun geliefde DDR-station moeten missen. Toen draaide de DDR-minister van mediazaken de overdracht van twaalf FM-radiofrequenties aan de Westberlijnse RIAS terug, onder druk van duizend demonstranten in Dresden, acht hongerstakers en een stroom van honderden, vaak tot tranen geroerde luisteraars die DT64, en ook het ministerie, hadden opgebeld om te protesteren.

De poging tot liquidatie van een van de drie nu nog landelijke DDR-radiostations was vrijdagavond voor luisteraars en medewerkers van 'Jugendradio DT'64', en trouwens ook voor de minister, als een volstrekte verrassing gekomen. Overigens is men daar, evenals bij de DDR-televisie, al sinds maanden voorbereid op de komende liquidatie van de 'centrale' omroep in de verdwijnende DDR, als straks de omroepbevoegdheid overgaat in handen van de op het Oostduitse grondgebied te vormen Bondslanden. Maar de oplossing van de bewindvoerder voor de DDR-radio voor DT'64 liep daarop vooruit: de twaalf FM-frequenties buiten Berlijn gingen naar de Westberlijnse RIAS, die daarmee een 'landelijk' radiostation voor Oost-Duitsland zou worden. De overige zes, in en om Berlijn, bleven voor DT'64 behouden.

Voor de RIAS in West-Berlijn leek deze formule de afwending van een mogelijke opheffing. Na de oorlog opgericht als 'Radio in American Sector' en Amerikaans propagandastation voor de DDR, wordt de RIAS nu al weer jaren gefinancierd uit Westduitse belastinggelden. 'Jugendradio DT'64' was voor de omwenteling in de DDR het radiostation van de communistische jeugdbeweging FDJ. De afgelopen maanden heeft het station zich ontwikkeld tot een bolwerk van alternatieve jeugdcultuur. Wat er met de radiostations in Berlijn moet gebeuren is sinds de opwinding dit weekeinde weer volstrekt open.