Minister Dales besluit tot inkrimping BVD

DEN HAAG, 10 sept. De komende drie jaar zal het aantal personeelsleden op het hoofdkwartier van de Binnenlandse Veiligheidsdienst (BVD) in Den Haag met 57 worden teruggebracht naar 580. Minister Dales (binnenlandse zaken) heeft deze plannen die deel uitmaken van de reorganisatie van de BVD dit weekeinde bekendgemaakt. Volgens Dales is als gevolg van de ontwikkelingen in Oost-Europa het al onder de vorige minister van binnenlandse zaken Van Dijk ingezette 'veranderingsproces' van de BVD 'in een stroomversnelling' geraakt.

In de toekomst zal de BVD zich minder hoeven te richten op de bestrijding van spionage. Daarentegen zal het tegengaan van diefstal van kennis en grondstoffen die gebruikt worden voor de ontwikkeling en produktie van nucleaire en chemische wapens, misbruik van vitale technologieen en schending van geautomatiseerde gegevensopslag 'meer aandacht vragen', zo verwacht minister Dales.

Het afstoten van een aantal banen betekent volgens de minister niet dat de BVD minder te doen heeft. Door 'meer samenwerking' en een grotere 'flexibiliteit' van de medewerkers hoopt de minister de afslanking in het personeelsbestand op te vangen. De BVD heeft een jaarlijks budget van ruim 53 miljoen gulden. Daarvan is 43 miljoen gulden voor personele lasten, 8,2 miljoen voor materieel en 2,5 miljoen voor geheime uitgaven.

Dales wijst erop dat 'het eenduidige dreigingsbeeld uit het verleden' nu niet meer bestaat. Er zijn vele dwarsverbanden tussen groepen die zich onder andere bezighouden met terrorisme, sabotage en andere gewelddadige acties. De BVD zal zich verder richten op 'anti-democratische uitingen van onverdraagzame ideologieen, de invloed van de georganiseerde misdaad op het functioneren van de overheid en gewichtige maatschappelijke organisaties'. De reorganisatieplannen zijn door minister Dales inmiddels besproken met de Vaste commissie voor de inlichtingen- en veiligheidsdiensten die bestaat uit de fractievoorzitters van de grote politieke partijen. Hetreorganisatieplan 'Naar een nieuwe BVD' wordt binnenkort samen met het jaarverslag van de Kamercommissie naar de Tweede Kamer gestuurd.

De commissie onder voorzitterschap van de Groningse hoofdofficier van justitie Blok, die bekijkt hoe de taken tussen de BVD en de onder Justitie vallende Centrale recherche informatiedienst het beste kunnen worden afgebakend, zal ongeveer over een maand of vier rapporteren.