Kok waarschuwt tegen looneisen boven 3 pct

DEN HAAG, 10 sept. De stijging van de olieprijzen door het Golfconflict mag niet leiden tot extra looneisen. Deze waarschuwing gaf minister Kok van financien gisteren voor de AVRO-radio.

Kok deed een beroep op werkgevers en werknemers om een loongolf te voorkomen. De ruimte voor een verbetering van de arbeidsvoorwaarden (loonstijging plus immateriele zaken zoals scholing en de WAO-problematiek) bedraagt volgend jaar maximaal 3 procent bij een inflatie van 2,5 procent. 'Dan geven we een redelijk evenwichtig antwoord op de problemen zoals we die verwachten', meent Kok.

Een FNV-woordvoerder zei vanochtend in een reactie de ideeen van Kok 'absoluut aan de magere kant' te vinden. De FNV wil in elk geval de koopkracht op peil houden en bij een inflatie van 2,5 procent hou je dan nog maar een half procent over voor verbetering van de arbeidsvoorwaarden. 'De problemen op de arbeidsmarkt vragen om meer', aldus de FNV-woordvoerder.

Alleen als de Golfcrisis tot een ernstige economische recessie leidt, is de FNV bereid 'de buikriem echt aan te halen'.

In dat geval wil de federatie een machtigingswet in stelling brengen, die stijging van lonen, prijzen en winstuitkering aan banden legt.

Kok waarschuwde voor de zogenoemde haasje-over-effecten van de jaren zeventig. De oliecrises van 1973 en 1979-1980 versterkten de reeds aanwezige inflatoire tendens. Door de automatische prijscompensatie werden de prijsstijging 'geneutraliseerd' ten koste van de winsten van het bedrijfsleven. Kok meent dat het verstandig is om een verdere stijging van de olieprijzen niet volledig te compenseren.

Kok toonde begrip voor de VVD en leden van de CDA-fractie, die vinden dat de geplande verhoging van de benzine-accijns per 1 november niet moet doorgaan. Het kabinet wil de opbrengst van de accijnsverhogingsverhoging (ruim 300 miljoen gulden) gebruiken voor de verbetering van het openbaar vervoer.

Aan dit bedrag wil Kok vasthouden. Als de Kamer de verhoging van de benzine-accijns met acht cent per liter wil afblazen, moeten de parlementariers aangeven waar het bedrag vandaan moet komen. Het financieringstekort mag in geen geval stijgen. 'Het zou niet verstandig zijn om op dat punt te gaan verslappen' zei Kok.