Hilversum overweegt verkoop van raadhuis

ROTTERDAM, 10 sept. Het CDA in Hilversum overweegt het door de architect Willem Marinus Dudok ontworpen Raadhuis te verkopen. Voorzitter van de raadsfractie N. J. Schiltmans is pessimistisch over de kansen een bijdrage van het Rijk te krijgen voor de tweede fase van de restauratie van het in 1930 voltooide monument van het Nieuwe Bouwen.

Met de restauratie is een bedrag gemoeid van 27 miljoen gulden. De gemeente Hilversum heeft hiervoor 16,5 miljoen gereserveerd uit eigen middelen. De rest zou van het Rijk moeten komen. Voor de eerste fase van de restauratie, die eind oktober is voltooid, heeft het ministerie van WVC vorig jaar 3,6 miljoen gulden beschikbaar gesteld. Burgemeester J. Kraayeveld zou het liefst meteen doorgaan met de volgende fase van de restauratie, maar de gemeente kan dat niet alleen betalen. In de plannen is gerekend met een bijdrage van het Rijk voor deze fase van drie miljoen gulden. Minister H. d'Ancona stelde onlangs in antwoord op kamervragen dat in dit begrotingsjaar geen subsidie meer beschikbaar zal worden gesteld voor de restauratie van het Raadhuis.

Kraayeveld is bereid genoegen te nemen met een toezegging van de minister dat de drie miljoen bijvoorbeeld over enkele jaren beschikbaar komt, of zoveel eerder als mogelijk is. De gemeente wil het bedrag dan wel voorfinancieren. Voor de eerste fase, de restauratie van de toren, is ook een dergelijke afspraak gemaakt.

Het college van burgemeester en wethouders heeft zich onlangs tot de minister gewend om tot afspraken te komen. Daarnaast heeft de gemeente een procedure aangespannen bij de Raad van State.

Schiltmans koestert hiervan geen hoge verwachtingen: 'Moet dit statussymbool ten koste van alles worden gerestaureerd, mogen we dit de bevolking van Hilversum aandoen', vraagt hij zich af. Volgens hem is het ook doelmatiger als alle afdelingen van de gemeente in een gebouw zouden zitten. Nu zitten ze verspreid over vele locaties, omdat het Raadhuis te klein is.

De gemeente Hilversum kwam eerder in het nieuws toen zij Mondriaans Compositie met twee lijnen wilde verkopen ten behoeve van restauratie van het Gooilandcomlex van de architecten Duiker en Bijvoet, eveneens uit 1930. Door ingrijpen van minister Brinkman, destijds minister van WVC, ging het schilderij niet naar de hoogste bieder, maar werd het door het Stedelijk Museum in Amsterdam, dat het doek al lange tijd in bruikleen had, verkocht voor 2,5 miljoen gulden.