Bush: technologie ruilen tegen olie

ROTTERDAM, 10 sept. De Amerikaanse president Bush heeft Sovjet-leider Gorbatsjov zaterdag tijdens de top in Helsinki voorgesteld om ruwe olie te ruilen tegen geavanceerde technologie. De Verenigde Staten zouden de Sovjet-Unie kunnen voorzien van de nieuwste methoden om efficienter olie te winnen. Als tegenprestatie zou de Sovjet-Unie de VS van meer ruwe olie moeten voorzien, waardoor de Verenigde Staten minder afhankelijk zouden worden van olie-aanvoer uit het Midden-Oosten.

Een delegatie van vijftien Amerikaanse topondernemers, onder leiding van de minister van handel, Robert Mosbacher, en de minister van buitenlandse zaken, James Baker, gaat deze week naar Moskou en Leningrad om onder meer te praten over de stagnerende olie-produktie in de Sovjet-Unie. Het Internationaal Energie Agentschap schat dat de produktie in de Sovjet-Unie de afgelopen maanden met vijf procent is teruggelopen, wat neerkomt op een verlies van 500.000 tot 600.000 vaten per dag. Dat zou voornamelijk te wijten zijn aan aftandse apparatuur.

De Sovjet-Unie is de grootste olie-exporteur ter wereld. Het land is voor de helft van zijn harde valuta afhankelijk van de olie-uitvoer.

Bush zei dat hij graag zou zien dat 'de Amerikaanse know how op het gebied van olie-winning, olie-produktie en seismisch onderzoek zijn weg zou vinden naar de Sovjet-Unie'.

Ook verklaarde hij dat de Sovjet-Unie financiele hulp verdient voor haar steun in de Golf-crisis. Sovjet-leider Gorbatsjov liet daarop onmiddellijk weten 'dat dit niet betekent dat de medewerking van de Sovjet-Unie te koop is'.