Besluit over Irak valt twee dagen voor Aziatische Spelen

PEKING, 10 sept. Het uitvoerend comite van de Olympische Raad van Azie (OCA) heeft zaterdag unaniem aanbevolen Irak uit te sluiten van deelneming aan de Aziatische Spelen die op 22 september in de Chinese hoofdstad beginnen. De beslissende stemming kan volgens de statuten van de OCA slechts door de algemene vergadering van 38 nationale Olympische Comite's van de Aziatische landen worden gehouden en deze vergadering zal pas op 20 september, twee dagen voor de opening in Peking bijeenkomen.

Uitnodiging

Op de telegrafische uitnodiging van de secretaris-generaal van de OCA, de Indier Lal Mehta, aan de nationale comite's om vorige week donderdag hun standpunten kenbaar te maken hebben slechts 18 comite's gereageerd. Negen vinden dat Irak moet worden uitgesloten, drie waren tegen en zes waren neutraal.

Het uitvoerend comite stelde daarop vast dat de OCA volgens haar statuten niet het recht heeft over een dergelijke belangrijke zaak een eindbeslissing te nemen en deed daarop de aanbeveling dat Irak niet alleen wordt uitgesloten van de komende Spelen, maar dat ook het Irakese lidmaatschap dient te worden opgeschort totdat weer 'normale Olympische activiteit vanuit Koeweit kan plaatsvinden'. China neemt als organiserend land een afwachtende houding aan, omdat het bang is dat als de controverse niet terughoudend wordt aangepakt meer landen de Spelen boycotten. Anderzijds hebben verschillende landen juist gedreigd dat zij tot een boycot zullen overgaan als Irak wordt toegelaten.

    • Willem van Kemenade