Zwijndrecht schakelt bij calamiteiten televisie in

ZWIJNDRECHT, 8 sept. Een nieuw systeem dat inwoners via radio en tv direkt inlicht na een chemisch ongeluk, is vanaf gisteren operationeel in Zwijndrecht. De inwoners kunnen elke eerste maandag van de maand, als het BB-alarm wordt getest, op Nederland 3 hun 'calamiteitenschakeling' uitproberen.

Bij een chemische ramp verschijnt na het BB-signaal op de tv-zender een tekst met actuele gegevens. Via de lokale omroep worden radio-luisteraars geiinformeerd wat er aan de hand is en hoe zij zich het best kunnen beschermen. De inwoners van Zwijndrecht ontvingen deze week plastic pasjes in vijf talen die hen informeren hoe zij bij calamiteiten moeten handelen.

In de Zuidhollandse gemeente zijn vijf lokaties die een meer dan gemiddeld gevaar opleveren voor de omgeving: vier chemische bedrijven en het grote spoorwegemplacement Kijfhoek. Elk etmaal denderen twee 'chloortreinen' door de circa 42.000 inwoners tellende gemeente. Scheepvaartroutes van- en naar het Rijnmondgebied zijn zeer drukbevaren. De A16, doorgangsroute voor vrachtverkeer met gevaarlijke stoffen, doorsnijdt het centrum. Vrachtwagens met explosieve chemicalien moeten nog steeds noodgedwongen door de stad rijden.

In Zwijndrecht zijn tot nu toe alleen betrekkelijk kleine ongelukken gebeurd. In een chemicalienhandel klapte zeven jaar geleden een vulslang van een tankwagen. Tonnen ammoniak vlogen de lucht in. Bewoners van de nabijgelegen bebouwing zagen 'de blaren van de bomen vallen en boomschors van de stammen slaan', vertelt D. Moerkerken van de gemeentelijke brandweer.

Op het uitgestrekte rangeerterrein Kijfhoek, waar 7.200 wagons staan, lekken al snel chemicalien als een afsluitingsmechanisme aan een wagon niet helemaal functioneert. Pal achter een 400 meter brede groenbuffer ligt de woonwijk Heer Neelands Ambacht die overgaat in de bebouwing van het naburige Heerjansdam.