VSB Mix Fund

De open-end beleggingsmaatschappij VSB Mix Fund had aan het eind van de eerste zes maanden van dit jaar een vermogen van bijna fl.85 miljoen, waarvan fl.14 miljoen in liquide middelen. De beurskoers van de aandelen VSB Mix Fund steeg in het eerste half jaar met 4,4 procent naar fl.52,20. Het aantal uitstaande aandelen bedroeg per 30 juni ruim 1,6 miljoen. De intrinsieke waarde per aandeel was derhalve eind juni fl.50,90. De directie wil aan de houders van gewone aandelen een interimdividend uitkeren van fl.1 per aandeel van nominaal fl.10.