Volvo Car wil 'middenklassers' blijven bouwen

HELMOND, 8 sept. Volvo Car B. V. zal ook na een eventuele overneming van Nederlandse aandelen door de Zweedse moedermaatschappij zelfstandig personenauto's in de middenklasse blijven ontwikkelen en produceren.

Dat hebben de Raden van Bestuur van beide ondernemingen gisteren afgesproken en in een nota vastgelegd. Over de overneming van de aandelen, die nu nog voor 70 procent in handen zijn van de Nederlandse staat, wordt op dit moment tussen de Zweden en Economische zaken onderhandeld. Volvo Car Corporation in Zweden heeft de overige 30 procent.

Voorzitter G. Kortenoeven van de centrale ondernemingsraad zegt 'tamelijk tevreden' te zijn met de nota. Bestuurder H. van Rees van de Industriebond FNV zegt het stuk 'met gemengde gevoelens' te hebben ontvangen. 'Dat de ontwikkeling van de 400-serie in Nederland blijft en de Zweden, zoals uit de toelichting bleek, ook de financiering daarvan voor hun rekening zullen nemen, stemt tot tevredenheid. Maar de legpuzzel is voor ons pas af als de staat in de onderhandelingen met de Zweden ook harde afspraken maakt over de garanties ten aanzien van de werkgelegenheid.'

Van Rees zegt uit zijn contacten met het 'Haagse circuit' de indruk te hebben dat bij de onderhandelingen meer de nadruk ligt op de prijs die de staat voor de aandelen denkt te krijgen, dan op de garanties.

Bij vakbeweging en ondernemingsraad was, nadat in juni van dit jaar bekend werd dat de Zweden proberen de 70 procent aandelen over te nemen, ongerustheid ontstaan over de vraag of er in dat geval nog een zelfstandige rol voor Volvo Car B. V. was weggelegd. Beiden hadden in een gezamenlijke nota garanties geeist voor een zo groot mogelijke zelfstandigheid. Volvo Car B. V. heeft 10.000 werknemers en heeft vestigingen in Born, Helmond en het Belgische Sint-Truiden. President-directeur ir. A. Deleye van Volvo Car B. V. zegt in een gesprek met deze krant, dat maandag zal verschijnen, dat hij naar een andere baan zou uitkijken als hem teveel verantwoordelijkheden zouden worden ontnomen. 'Ik wil geen marionet zijn. Kennis en ontwikkeling van de middenklassers zullen in Nederland moeten blijven.' In een gisteren door Volvo Car B. V. uitgegeven communique wordt gezegd dat de ontwikkelingen op de Westeuropese personenautomarkt dwingen tot meer efficiency en versterking van de concurrentiepositie. Om dat te bereiken, zo wordt gezegd, is er een bundeling nodig van alle activiteiten van Volvo zowel in Nederland als in Zweden onder, wat wordt genoemd 'een eenduidige verantwoordelijkheid'.

De kosten op dit moment worden 'te hoog' genoemd.