Veel volmachten in Rucphen geronseld

RUCPHEN, 8 sept. In de Westbrabantse gemeente Rucphen zijn tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in maart van dit jaar op grote schaal volmachten geronseld. Een groot aantal volmachtgevers wist niet wie voor hen een stem zou uitbrengen. Dat blijkt uit onderzoek van de kaarten en verhoren van volmachtgevers door de rijkspolitie. Er zijn 22 verdachten, van wie een 95 volmachten had. De rijkspolitie heeft ruim driehonderd mensen gehoord, die samen 701 volmachtbewijzen hebben afgegeven waarvan het merendeel blanco met slechts de handtekening van de volmachtgever er op. Op een aantal kaarten kwam hetzelfde handschrift voor. Bij de gemeenteraadsverkiezingen was 28,4 procent van de stemmen in Rucphen bij volmacht uitgebracht. De fracties van de PvdA en Groen Links hadden eind maart aangifte gedaan van vermoedelijke overtreding van de kieswet.