Reorganisatie Philips wekt vertrouwen Tweede Kamer

AMSTERDAM, 8 sept. De ingrijpende reorganisatie van de Philips-divisie Informatiesystemen is gebaseerd op een 'geloofwaardige strategie die vertrouwen wekt voor de lange termijn'.

Dat is de mening van de commissie voor economische zaken in de Tweede Kamer, zei de PvdA'er H. Vos gisteravond.

De commissie sprak gisteren op haar verzoek ruim drieeneenhalf uur met een zeven man sterke Philips-delegatie. Het gesprek, dat al in mei was aangevraagd, kreeg vorige week extra-betekenis toen voortijdige bekend werd dat 4.000 personeelsleden bij de 'chipafdeling' van het bedrijf moeten verdwijnen en dat Philips zich terugtrekt uit de ontwikkeling van zogenoemde statische geheugenchips. Volgens Vos werd het overleg gevoerd in een voor Philips ongekende openheid. 'Vroeger was het een vrij introverte club, dat was vandaag zeker niet zo'. Philips heeft de Kamerleden weten te overtuigen door een geloofwaardig verhaal over de toekomstige strategie voor de divisie Informatiesystemen te onderbouwen met gedetailleerde financiele gegevens. Daarbij is ook een rendementspercentage genoemd dat het concern met de huidige sanering denkt te behalen. De cijfers werden op basis van strikte vertrouwelijkheid overlegd. Vos was er na afloop van overtuigd dat het doel van de directie bereikt kan worden.

De Kamerleden hebben het bedrijf gewezen op zijn verantwoordelijkheid voorhet personeel en aangedrongen op een zorgvuldige afhandeling van de ontslagen.

Kritiek uitte de commissie op de uiterst summiere manier waarop persooneelsleden en buitenwacht geinformeerd worden over de reorganisatie. Dat 'roept onnodige onrust op bij het personeel' en brengt het risico met zich dat goede krachten geen perspectief meer zien in het bedrijf en omzien naar een andere werkkring, aldus Vos. 'Aan die openheid moeten ze nog een beetje wennen.' De Philips-delegatie verzekerde de Kamerleden dat het aangekondigde aantal ontslagen, 10.000 mondiaal, niet zal worden overschreden. Over de op handen zijnde reorganisatie van de computerdivisie werd geen gedetailleerde informatie verstrekt.