Ramsj

Klaus Mann: The Turning Point Gebonden, geill., Oswald Wolff 1984, van fl. 54,90 voor fl. 14,90. Het Martyrium Amsterdam.

Autobiografie van Klaus Mann, oorspronkelijk uitgegeven in 1942. ' Het is de combinatie van licht en donker die Klaus Mann tot zo'n fascinerende persoon maakt', oordeelde een recensent naar aanleiding van de Nederlandse vertaling van dit boek, ' en zijn autobiografie tot een van de meest aangrijpende egodocumenten uit de Dertigjarige Oorlog tussen 1914 en 1945.'

J. H. Donner: Geen patienten Paperback, Bert Bakker 1988, van fl.14,90 voor fl.5,90. Het Martyrium Amsterdam.

Derde bundel van stukjes die Donner in het Zaterdags Bijvoegsel van deze krant schreef. De eerste bundel werd bekroond met de Henriette Roland Holstprijs vanwege ' de opmerkelijke originaliteit en ongeevenaarde geestkracht' die uit de stukjes spreekt. Dat geldt ook voor deze bundel, die begint met een interview van Max Pam met de auteur.

Mark Girouard: Cities and People. A Social and Architectural History Gebonden, geill., Yale University Press 1986, van fl.110,00 voor fl.39,50. De Verbeelding Amsterdam

Rijk geillustreerde geschiedenis van de stad als sociaal en architectonisch fenomeen. Girouard begint in de tiende eeuw in Constantinopel en eindigt met Los Angeles, een breed uitgespreide stad waar het traditioneel zo belangrijke centrum een ondergeschikte rol speelt. Via handelssteden als Gent, Brugge en Florence komt de Engelse historicus in het Amsterdam van 1660 terecht, volgens hem ' a city entirely dedicated to making money'. Boeiend boek.

J. E. Morpurgo: Allen Lane. King Penguin Gebonden, geill., Hutchinson 1980, van fl.44.00 voor fl.24,50

John Tebbel: Between Covers. The Rise and Transformation of American Book Publishing Gebonden, Oxford University Press 1987, van fl.64,60 voor fl.37,90.

Beide bij Van Gennep Amsterdam en RotterdamAllen Lane, de oprichter van de gigant Penguin Books, las zelf zelden een boek. Hij had een soort ' dignified flippacy' om hem heen, schrijft zijn biograaf, een eigenschap die aanvankelijk ook het gezicht van de Engelse uitgeverij bepaalde. Hoe het Penguin verging op de Amerikaanse markt, is te lezen bij Tebbel, die uit zijn vierdelige geschiedenis van de Amerikaanse uitgeverijen enkele hoogtepunten samenbracht. Veel over auteurs, over de ' fiction boom' aan het eind van de vorige eeuw en over de toenemende invloed van reclame.

D. ter Haar: Onze Vlinders Gebonden, geill., Intercombi 1989, goedkope herdruk fl.89,00. Verkrijgbaar bij alle bij ICOB aangesloten boekhandelaren.

Ongewijzigde, fotomechanische herdruk van een rijk geillustreerd standaardwerk uit 1928 waarin de Nederlandse vlinders systematisch worden beschreven. Met een tachtig pagina's tellende inleiding over zaken als de bouw, tekening en leefwijze van vlinders, hun vijanden en ziektes en over het vangen en verzamelen van vlinders. ' Het spannen der vlinders bereidt den beginner vele moeilijkheden, maar de natuur heeft genoeg materiaal om zich te oefenen', aldus Ter Haar.

David Castronovo: The English Gentleman. Images and Ideals in Literature and Society Gebonden, geill., Ungar New York 1987, van fl.42,70 voor fl.12,50Anthony Lejeune, Malcolm Lewis: The Gentlemen's Clubs of Londen.

Gebonden, geill., Brackens Books 1984, goedkope herdruk fl.27,50. Beide bij Het Martyrium Amsterdam.

De Engelse Gentleman geanalyseerd door een Amerikaan. Castronovo onderscheidt verschillende soorten Britse heren, op basis van criteria als geboorte, geld, opvoeding en godsdienst. Het beeld van de Gentleman in de literatuur is niet meer dan een 'cultural artifact', concludeert hij, dat bovendien onderhevig is aan een flinke devaluatie. Hoe de heren hun vrije tijd doorbrachten is te lezen in The Gentlemen's Clubs of Londen, een fotoboek waarin vijftig clubs worden beschreven met veelzeggende namen als The Beefsteak, The Eccentric Club, The National Liberal Club, The Savage Club en de The Number Ten Club. Veel luie stoelen, rooksalons, open haarden en enorme bibliotheken, aanlokkelijk gefotografeerd.

    • Ewoud Sanders