'Mestbeleid slecht voor welzijn dieren'

DEN HAAG, 8 sept. De Nederlandse Vereniging tot bescherming van Dieren vreest dat de milieumaatregelen in de veehouderij ten koste gaan van het welzijn van de dieren. In een brief vroeg de vereniging gisteren aan de Tweede Kamer te waken over de belangen van het landbouwvee. De dierenbescherming zegt de ernst van het mestprobleem te onderkennen, maar vindt het onaanvaardbaar dat de vrijheid van scharrelvarkens en andere diersoorten in gedrang komen. De overheid wil varkens zo veel mogelijk in gesloten stallen huisvesten om belasting van het milieu te voorkomen. Volgens de Dierenbescherming is de enige goede oplossing inkrimping van de veestapel.