Hulpzending

DEN HAAG, 8 sept. Het Nederlandse Rode Kruis heeft gisteravond vanuit Oostende een vliegtuig naar Amman in Jordanie gestuurd, met hulpgoederen voor vluchtelingen uit Irak. De zending heeft een waarde van ruim vierhonderdduizend gulden.