Electriciteit in Bulgarije deze winter op rantsoen

SOFIA, 8 sept. Bulgaarse huishoudens en fabrieken zullen komende winter op rantsoen worden gezet voor hun elektrische stroom, zo zei een ambtenaar van het departement voor energie in het dagblad Semja. De rantionering treft het hele land. Ondernemingen zullen het met 10 tot 20 procent minder stroom moeten stellen. Al sinds 19 augustus kampt men zowel in Sofia als op het platteland met stroomonderbrekingen als gevolg van de nijpende energieschaarste. Die is het gevolg van de droogte die de waterkrachtcentrales parten speelt, stoornissen bij de enige kernenergiecentrale die het land rijk is en een daling in de produktie bij de thermische centrales.

De energiecrisis wordt nog verergerd doordat de Sovjet-Unie de olieleveranties aan Bulgarije heeft verlaagd. Bulgarije betrok tot nu toe 100 procent van zijn aardgas, 90 procent van zijn olie en 85 procent van zijn electriciteitsvoorziening uit de Sovjet Unie. Alternatieve leveranciers zijn met het oog op de crisis in de Golf moeilijk te vinden. Vanaf 1 september staan olie en suiker op de bon in Bulgarije. Producten die ook voor rantsoenering in aanmerking kunnen komen zijn vlees, vis, bonen, linzen, schoenen en zeep. Volgens het buro voor de statistiek is de industri ele productie in Bulgarije tussen januari en juli 1990 met 9,4 procent gedaald vergeleken met dezelfde periode in 1989. (AFP)