Commissie voor intern onderzoek binnen PvdA

MOSKOU, 8 sept. Na jaren intern partijdebat gaat de PvdA wederom aan zelfonderzoek doen. Een speciale commissie onder leiding van ex-minister Van Kemenade zal zich binnenkort gaan buigen over zowel de strategische keuzes van de PvdA als over de heersende partijcultuur.

Volgens PvdA-fractievoorzitter Woltgens, die dezer dagen met zijn collega's van de vijf grootste fracties uit het Nederlandse parlement en de Kamervoorzitters Deetman en De Rijk een officieel bezoek aan de Sovjet-Unie brengt, heeft de commissie-Van Kemenade een ongekend vrij mandaat meegekregen. Anders dan de verschillende partijcommissies die zich de afgelopen vier jaar met deze probleemstellingen hebben beziggehouden, hoeft de werkgroep van Van Kemenade niet eerst via het partijbestuur te rapporteren.

In de commissie zitten dan ook geen sociaal-democraten die een landelijke politieke functie vervullen. Behalve dr. Van Kemenade, thans burgemeester van Eindhoven, bestaat de commissie uit mevrouw drs. E. Mulock Houwer (topambtenaar op het ministerie van WVC), drs. P. Kalma (directeur van de Wiardi Beckmanstichting), dr. B. Peper (burgemeester van Roterdam), F. Rottenberg (directeur van het politiek-culturele centrum De Balie te Amsterdam), prof. C. Schuyt (hoogleraar sociologie te Leiden) en drs. B. Tromp (buitengewoon hoogleraar in Amsterdam). De commissie heeft de opdracht gekregen af te maken wat de drie interne partijcommissies, die de Pvda in het leven riep na de zogenoemde 'overwinningsnederlaag' bij de Tweede Kamerverkiezingen van 1986, hebben laten liggen. In drie rapporten (getiteld 'Schuivende Panelen', 'Bewogen beweging' en 'Politiek a la carte' opgesteld door werkgroepen onder leiding van respectievelijk de huidige minister Pronk, vice-premier Kok en de parlementarier Middel) had toen de ideologische, politieke en interne crisis van de PvdA behandeld moeten worden. Maar aan een synthese kwamen de sociaal-democraten indertijd niet toe.

    • Hubert Smeets