BSO

Het automatiseringsbedrijf BSO heeft in de eerste helft van 1990 de omzet met 60 procent zien stijgen tot fl.170 miljoen. De geconsolideerde nettowinst steeg met 16 procent tot fl. 10,6 miljoen. De directie voorspelt voor geheel 1990 een omzet van fl.400 miljoen (vorig jaar f. 228 miljoen) en een nettowinst van ruim fl.21 miljoen (vorig jaar f. 18,5 miljoen). De opvallend grote omzetstijging in het eerste semester werd voor een deel veroorzaakt door de consolidatie van nieuwe samenwerkingsverbanden waarvan de belangrijkste de in april jongstleden opgerichte maatschappij Origin is. De autonome omzetgroei bedroeg circa 25 procent. De winststijging voor belastingen hield hiermee gelijke tred: van fl. 14,4 miljoen naar fl. 17,5 miljoen. Per aandeel steeg de winst van BSO over het eerste halfjaar met 9 procent tot fl.1,81. Het aantal uitstaande aandelen nam ten gevolge van het keuzedividend over 1989 en de uitoefening van optierechten toe van 5,5 miljoen tot 5,9 miljoen. BSO heeft thans inclusief Origin 2600 medewerkers in dienst in negen landen. Daar komen binnenkort nog vier landen bij.