Begemann

De Koninklijke Begemann Groep heeft in het eerste halfjaar een nettowinst geboekt van fl.20,5 miljoen, 36 procent meer dan in dezelfde periode van vorig jaar. De winst per aandeel daalde van fl.6,60 naar fl.5,05 als gevolg van de stijging van het geplaatste aantal aandelen van 2.288.350 tot 4.060.000. De bedrijfsopbrengsten stegen van fl.146 miljoen tot fl.592 miljoen en het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening klom met 69 procent van fl.14,1 miljoen tot fl.23,8 miljoen. In de geconsolideerde cijfers is een aantal deelnemingen opgenomen dat pas in het tweede halfjaar 1990 tot de groep is toegetreden.

De winst die is voortgevloeid uit de verkoop van het pakket aandelen CKK is opgenomen onder transactieresultaten. Deze post steeg van fl.13,8 miljoen tot fl.15,5 miljoen. Uit het bericht valt niet op te maken wat Begemann met deze transactie heeft verdiend.

Het aantal bij de groep in dienst zijnde medewerkers per 30 juni bedraagt 6735. De orderportefeuille bedroeg op dat tijdstip ruim fl.1,1 miljard. Voor geheel 1990 wordt ten opzichte van 1989 gerekend op een toeneming van de nettowinst en tevens op meer winst per aandeel (1989: f. 11,25).