Winst van bouwbedrijf HBG stijgt 4 procent

RIJSWIJK, 7 sept. De winst van bouwbedrijf HBG is in de eerste helft van dit jaar met 4 procent gestegen van 28 naar 29 miljoen gulden. De omzet steeg met bijna 30 procent, van 1,61 tot 2,08 miljard.

De omzetgroei was vooral te danken aan in de tweede helft van vorig jaar overgenomen bedrijven: het Britse Kyle Stewart, in Belgie Galere en RET, en het van 50 tot 100 procent uitgebreide belang in het Ierse Ascon. Zij waren volgens het laatste jaarverslag van HBG goed voor een jaaromzet van 900 miljoen. Daarnaast is ook het begin dit jaar overgenomen installatiebedrijf Ergon (omzet op jaarbasis 70 miljoen) voor het eerst in de cijfers opgenomen.

Dat de toename van de winst achterbleef bij die van de omzet, is vooral het gevolg van de groeiende belastingdruk waarmee HBG, dat in het verleden in Nederland geen belasting betaalde, nu te maken krijgt.

Het resultaat voor belastingen steeg net als de omzet met bijna 30 procent, van 35 tot 46 miljoen. In procenten van de omzet is dat onveranderd een brutomarge van 2,2 procent.

Volgens bestuursvoorzitter ir. J. J. Endtz is de werkvoorraad van HBG aanmerkelijk toegenomen. Die staat op bijna 4,1 miljard gulden ofwel 95 procent van de beoogde jaaromzet. Desondanks durfde Endtz 'gezien de huidige onzekere mondiale politieke situatie en economische ontwikkelingen' geen uitspraak te doen over het verdere verloop van de gang van zaken in de tweede helft van dit jaar. Desgevraagd zei hij dat hij wanneer de inval van Irak in Koeweit niet had plaatsgevonden, dezelfde verwachting als vorig jaar zou hebben uitgesproken. Een jaar terug zei hij dat het tweede halfjaar ten minste hetzelfde resultaat zou opleveren als het eerste.

HBG is op dit moment niet actief in Irak, Koeweit of Saoedi-Arabie, maar heeft in de Golf wel een baggerschip en een olieplatform liggen.

Volgens Endt beantwoordt het bouwconcern nog steeds aan de plannen om de rentabiliteit van het eigen vermogen voor belasting te brengen op 13,2 procent in 1992 en 15 procent op de langere termijn. Met een omloopsnelheid van het vermogen van 6,5 en een brutomarge van 2,2 procent zit HBG nu op een brutorendement van 14,3 procent.

Om het rendement te verbeteren zoekt HBG nog steeds naar meer omzet via overnemingen. Het concern kijkt daartoe vooral naar de noordelijke helft van Groot-Brittannie en naar de Duitse markt.

Door uitbreiding van het aantal uitstaande aandelen met 2 procent in verband met het 2,5 procent stockdividend van vorig jaar is de winst per aandeel van HBG in de eerste jaarhelft met minder dan 1,7 procent gestegen van fl.9,67 tot fl.9,81.