Unieke CAO maakt personeel eigenaar bedrijf

ROTTERDAM, 7 sept. Dank zij een unieke CAO krijgen de werknemers van de Advies en Administratie Groep AAG in 's Hertogenbosch de kans om 65 procent van de aandelen van hun on Unieke CAO maakt personeeleigenaar bedrijfderneming te kopen. In ruil voor dit buitenkansje nemen ze genoegen met een loonsverhoging van een in plaats van drie procent. 'Je moet het zo zien', zegt Unie BLHP bestuurder Ad Verhoeven, 'het geld dat nu niet voor de loonsverhoging wordt uitgegeven, blijft in het bedrijf en daar kunnen de werknemers een stukje van kopen. We zijn op het aanbod ingegaan omdat de prijs van de aandelen enorm aantrekkelijk is. Ook de vooruitzichten voor rendement zijn uitstekend. Bovendien versterken we op deze manier de financiele positie van ons bedrijf.' De aandelen AAG, die de werknemers voor een gulden per stuk kunnen kopen, zijn niet genoteerd op de beurs, maar in twee fases zullen de aandelen voor 1 januari 1995 worden geruild tegen aandelen Ordina. Dit Utrechtse bedrijf, dat op die datum AAG zal hebben overgenomen, krijgt nu de overige 35 procent van de AAG aandelen in handen. Ordina is genoteerd op de parallelmarkt van de Amsterdamse beurs. Het staat iedereen vrij al dan niet in te tekenen op de aandelen die een personeelsstichting zal gaan beheren tot ze zijn omgezet in Ordina-aandelen. Verhoeven verwacht dat alle aandelen grif van de hand zullen gaan. 'Zelfs als we uitgaan van een bescheiden winstverbetering, zal het rendement eind '91 al 400 procent zijn. Vier gulden dus.'

Mochten er na de eerste intekenronde nog aandelen over zijn, dan zullen die in twee nieuwe ronden onder de belangstellenden worden verdeeld.

Verhoeven noemt het verbazingwekkend dat deelneming van werknemers in hun bedrijf in Nederland nog zo weinig voorkomt, terwijl het in de VS al wijd verbreid is. 'Dat het een socialistisch getinte constructie zou zijn is een volsterkt achterhaald idee. We hebben het juist over verdeling van eigendom, over bezit. Bijkomend voordeel is dat je als werknemer je zeggenschap vergroot. In een ondernemingsraad kom je tenslotte niet veel verder dan adviseren en instemmen.'