Theologie-opleiding kan 8,5 jaar duren

ROTTERDAM, 7 sept. Studenten kunnen extra inschrijvingstijd en daarmee recht op op studiefinanciering krijgen als zij zich aan een bijzondere universiteit voor de theologie-opleiding laten inschrijven. Hun inschrijvingstijd is dan 8,5 jaar in plaats van de zes jaar die gebruikelijk is. Aan de Vrije Universiteit hebben vorig jaar vier studenten van deze ongewenste mogelijkheid gebruik gemaakt, in Nijmegen heeft een enkeling dit verscheidene jaren geleden gedaan. De twee theologische faculteiten gaan na of deze mogelijkheid ongedaan kan worden gemaakt. Ze noemen het ongewenst dat hun studentenbestand wordt 'vervuild' met studenten die niet daadwerkelijk de beroepsopleiding (die deel van de eerste fase uitmaakt) volgen.